Sosyal Yardım Başvurusu – Size Uyan Bütün Yardımlar Tek Başlıkta

Sosyal Yardım Başvurusu
Sosyal Yardım Başvurusu

Aile destek ve Sosyal Yardım programı çok geniş. Ülkemizde 4 Milyon kişi bu yardımlardan yararlanıyor. Size uyan yardım için hızlıca başvuru yapabilirsiniz.

Aile Destek Programı

Aşırı yoksulluk sınırının altında kalan vatandaşlarımızın sosyal yardım sistemine dâhil edilerek aşırı yoksulluktan kurtulmaları ve çalışan yoksulluğu, emekli yoksulluğu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız ile düzenli sosyal yardım programlarımız özelinde belirlenen tematik şartları taşımadığı için bu yardımlardan faydalanamayan belirli bir gelir seviyesinin altındaki vatandaşlarımızın da desteklenmeleri amacıyla yürütülen yardım programı kapsamında yalnızca gelir kriteri dikkate alınmak suretiyle 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakdi destek sağlanmaktadır.

Program kapsamında hane içinde kişi başına düşen aylık geliri;

 • 450 TL ve altı olan hanelerimize aylık 1.250 TL,
 • 450 TL üzeri – 911,15 TL ve altında olan hanelerimize aylık 1.100 TL,
 • 911,15 TL üzeri – 1.372,30 TL ve altında olan hanelerimize aylık 950 TL,
 • 1.372,30 TL üzeri – 2.835,60 arasında olan hanelerimize ise aylık 850
  TL ödeme yapılmaktadır.

Çocuk Bileşeni kapsamında;

 • 1-2 çocuklu hanelere 350 TL,
 • 3 çocuklu hanelere 450 TL,
 • 4 çocuklu hanelere 550 TL,
 • 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 TL ek ödeme yapılmaktadır.

Doğum Yardımı

15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır. (Ödemeler tek seferliktir.)

 • Birinci çocuk için 300 TL
 • İkinci çocuk için 400 TL
 • Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL

Sosyal hizmetler’de Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi doldurulması gerekiyor.

Çoklu Doğum Yardımı

Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir.

400 TLÖdemeler  her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Nakdi Yardım

Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir.

1.000 TLÖdemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Öksüz ve Yetim Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımlardır.

600 TLÖdemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Asker Ailelerine Nakit Yardım

Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülmektedir. 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan asker ailesinden asker evli ise eşi, bekar ise anne veya babası faydalanabilmektedir.

800 TLÖdemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Asker Çocuğu Yardımı

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup babası askerde olan çocuklar için yapılan nakdi yardımlardır.

350 TLÖdemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Terör Zararı Yardımı

Terör olaylarından etkilenen kişilerin acil durum kapsamında gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan yardımlardır.

Hane başı aylık azami 1.500 TL Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.

Afet-Acil Durum Yardımı

Barınma Yardımları: Afet kapsamında vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.

İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla;

 • Ev onarımlarında 75.000 TL’ye kadar
 • Prefabrik ev yapımlarında 150.000 TL’ye kadar
 • Betonarme ev yapımlarında 200.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

Ev Eşyası Zararı Yardımları: Afet ve acil durum halinden etkilenen hanelere yapılacak ev eşyası zararı yardımlarını kapsamaktadır. 

Ev Eşyası Zararı Yardımları: Yangın, sel, deprem, kar, heyelan, kaya düşmesi, teknolojik ve insan kaynaklı vb. felaketler nedeniyle hanesi zarar görenlere ev eşyası zararı yardımı kapsamında  70.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

Cenaze (Vefat) Yardımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca bulundukları yerdeki Belediyelerden her hafta alınan vefat listeleri çerçevesinde Bütünleşik Sistemde kayıtlı ve sosyal yardım alan haneler tespit edilerek vefat eden kişinin hanesindeki bir yakınına Vefat Yardımı yapılmaktadır.
Bununla birlikte, Belediyeler tarafından listelerin gönderilmesi beklenmeksizin vefat eden kişinin bir yakını tarafından da “Ölüm Belgesi” sunulmak şartıyla yardım başvuru süreci başlatılabilmektedir.

1.237,81 TLÖdemeler tek seferliktir.

İşkur İşe Yönlendirme Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen sosyal yardım yararlanıcılarına yapılan nakdi yardımlardır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince 1 yıl içinde; azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla %10’una kadar yardım verilmektedir. (2023 yılı için 0-850 TL)

İşe Başlama Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen ve sosyal güvenceli bir işe yerleşen sosyal yardım yararlanıcılarına yönelik nakdi yardımlardır.

Brüt asgari ücretin 1/3’ ne karşılık gelen tutar. Aynı yıl içerisinde bir defa yararlanılabilir. (2023 yılı için 3.336 TL)

Gıda Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır.

3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 2.835,60 TL) az olan haneler faydalanabilmektedir.

Öğrenci Öğle Yemeği Yardımı

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında okulların bulunduğu merkezlere taşınan ihtiyaç sahibi hanelerde yaşayan öğrencilere öğle yemeği verilmektedir.

Evrak talep edilmemektedir.Öğrencilerin öğle yemekleri karşılanmaktadır.

Aşevi Yemek Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilen yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde yemek yapabilecek durumda olmadığı (gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar, evsizler vb.) belirlenen kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından aşevi hizmeti verilmektedir.

Sıcak yemek şeklinde verilmektedir.Günlük olarak sıcak yemek hizmeti sunulmaktadır.

Hane Tadilat, Onarım Ev Yapım Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamında sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişi ve hanelerin en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesine ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik yürütülen yardımlardır.

İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla;

 • Basit ev onarımlarında 35.000 TL’ye kadar
 • Orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL’ye kadar
 • Kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL’ye kadar
 • Prefabrik ev yapımlarında 300.000 TL’ye kadar
 • Betonarme ev yapımları/ev alımlarında 500.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yardımı

Eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip 3294 sayılı Kanun kapsamındaki kadınlara yönelik ülke genelinde 2023 adet konut yapımını hedefleyen, yerel yönetimler ve hayırseverlerin işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan bir konut destek programıdır.

Program kapsamında hane başına 500.000 TL destek sağlanmaktadır. Ev alımlarında tek seferde ev yapımlarında ise üç dilim halinde kaynak aktarılmaktadır.

Yakacak (Doğalgaz ve Kömür) Yardımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi hanelere temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.

Hanelere dağıtılacak kömür miktarı bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak 2023 kömür döneminden itibaren Bakanlığımızca belirlenecektir.

Doğal Gaz Yardımı

Belirlenen başvuru döneminde e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunan Türk Vatandaşlarından doğal gaz arzı sağlanan ilçe/ beldede ikamet eden ve e-Devlet başvuru sürecinde seçtiği, kullanımda olan mesken türünde adına kayıtlı ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz aboneliği bulunan kişilerden ön eleme kriterlerini geçen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca hak sahipliği kararı verilen kişiler faydalanabilmektedir.

Tutarlar bölgenin iklim koşullarına göre ısıl harita temel alınarak hazırlanan liste kapsamında hane başı yıllık 900 TL ila 2.500 TL arasında değişkenlik göstermektedir.Isıl harita baz alınarak belirlenen tutarlar Genel Müdürlükçe belirlenen uygun ödeme dönemlerine göre iki eşit taksitte gerçekleştirilmektedir.

Elektrik Yardımı

Geçici Barınma Merkezleri dışında ikamet eden; muhtaçlık ve demografik kriterlerden en az birine uyma şartlarını sağlayan, 9 ile başlayan kimlik numarasına sahip Geçici Koruma Statüsü, Uluslararası Koruma Statüsü, Uluslararası Koruma başvuru sahipleri ve İnsani İkamet İzni bulunan yabancıları kapsamaktadır.Bağımlılık Oranı ≥ 1.5 kriterini sağlayan haneler yardımdan faydalanabilmektedir.

Program iki bileşenden oluşmaktadır;

 • Asgari Elektrik Tüketim Desteği Bileşeni: 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere
 • Tıbbi Cihaz Elektrik Sarf Desteği Bileşeni: Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hasta vatandaşların bulunduğu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen haneler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hanelerden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen hanelere elektrik tüketim desteği sağlanmaktadır.

Aylık ödeme: Kişi başı 300 TL
Çeyreklik Dönemlerde:

 • 1-4 kişilik hanelere 600 TL,
 • 5-8 kişilik hanelere 300 TL,
 • 9 ve üstü kişilik hanelere 100 TL olacak şekilde hane başı ödeme yapılmaktadır.

Sosyal Uyum Yardımı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Türkiye Kızılay Derneği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır.

Aylık ödeme: Kişi başı 300 TL
Çeyreklik Dönemlerde:

 • 1-4 kişilik hanelere 600 TL,
 • 5-8 kişilik hanelere 300 TL,
 • 9 ve üstü kişilik hanelere 100 TL olacak şekilde hane başı ödeme yapılmaktadır.

Yaşlı Aylığı Yardımı

Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 2.835,60 TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.

2023 dönemi için 1.997,70-TLÖdemeler aylık yapılmaktadır.

Engelli Aylığı Yardımı

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 2.835,60-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.

2023 dönemi için;
%40-%69 arası engelli aylığı 1.594,70-TL,
%70 ve üzeri engelli aylığı 2.392,05-TL

Engelli Yakını Maaşı

18 yaşından küçük özel gereksinim düzeyi en az hafif düzeyde olan veya %40 ve üzeri oranda engelli olan yakını bulunan kişiler faydalanabilmektedir.

2023 dönemi için 1.594,70-TLÖdemeler aylık yapılmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Yardımı

Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların GSS primleri ödenerek ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanmaktadır.

G0 Prim tutarı 400,32 TLKişi adına GSS primi Sosyal Güvenlik Kurumu’na her ay Bakanlığımız tarafından ödenmektedir.

Şartlı Sağlık Yardımı

Sosyal güvencesi olmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi durumunda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır.

Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

 • Gebelik döneminde aylık 200 TL, çocuk için aylık 100 TL,
 • Doğumun Hastanede yapılması halinde bir seferlik 500 TL,
 • Şartlı lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 300 TL

Kronik Hastalık Yardımı

Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programıdır.

4.336,84 TLÖdemeler aylık yapılmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılan yardımlardır.

Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

 • İlköğretim erkek öğrenci aylık 90 TL, kız öğrenci aylık 100 TL;
 • Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 130 TL, kız öğrenci aylık 150 TL

Öğrenci Ulaşım (Servis, Otobüs) Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamında yer aldığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen ve Türkiye sınırları içerisinde ailelerinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitime devam eden 25 yaş ve altı Türk vatandaşı öğrencilerin, ailelerinin yanına gidiş veya okullarına dönüşlerinde yıllık 2 gidiş-2 dönüş olmak üzere toplam dört bilet hâlinde, belirlenen tek yön bilet vasıta üst limit tutarını aşmamak kaydıyla ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik bir destek programıdır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bilette yazılı tutarın tamamının ödenmesi esas olup ödeme tutarı 2023 yılı için 750 TL olarak belirlenen tek yön bilet vasıta üst limit tutarını aşamamaktadır.

Yardım programlarının tamamına https://www.aile.gov.tr/sygm/programlarimiz/sosyal-yardim-programlarimiz/ adresinden ulaşabilirsiniz.

12 yorum

 1. Çok zor durumdayım eşimle boşanma aşamasındayiz defalarca başvuru yaptığım halde kimse ilgilenmiyor ben ve kızım çok mağduruz yetkililerden çok çok acil destek bekliyorum teşekkürler

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.